Dezenfeksiyon Uygulamaları


SU HİJYENİ

SU HİJYEN PROGRAMI KİMLERİ İLGİLENDİRİR?
• Otel yöneticisi teknik müdür
• Bakım ve montaj personeli
• Soğutma kulesi, klima santrali, evaporatif kondenser ve chiller devresi operatörü
• Yüzme ve spa havuzları işletmecisi, jeotermal tesis çalışanı, bakım ve temizlik elemanı
• İşletme ve yardımcı üniteler mühendisi
• Su şartlandırma uzmanı danışmanları

Su fiziksel ve kimyasal özelliklerinin sağladığı bir çok avantajlar nedeniyle,evsel ve endüstriyel amaçlı yaygın şekilde kullanılır. Doğal su kaynaklarından sağlanan suyun büyük kısmı içme-kullanma suyu ve endüstriyel-proses suyu olarak kullanılır.

Su bir çok mikroorganizmaya ev sahipliği eder. Mikro organizmaların çoğu insanlarda hastalık yapıcı etkiye sahip zararlı bakterilerdir. Suyun kullanılacağı sistemlere girerek bu sistemlerde yaşamlarını sürdürürler. Elverişli koşullar oluştuğunda ise kolonileşerek hızla çoğalırlar.

Lejyoner Hastalığı
Su sistemlerinde yerleşen hastalık yapıcı bakterilerin en bilineni ve bugüne kadar yaşanan salgınların nedeni Legionella pneumophila bakterisinin sebep olduğu hastalıktır.

Yüzme havuzu sanitasyonu için uygulanması gereken programlar
• Kimyasal şartlandırma
• Dezenfeksiyon
• Rutin kimyasal ve bakteriolojik analizler

Spa havuzu hijyen kontrolünde uygulanması gereken programlar
• Legionella risk kontrolü
• Kimyasal şartlandırma
• Dezenfeksiyon
• Rutin kimyasal ve bakteriolojik analizler

HİJYEN PROGRAMI VE LEGIONELLA RİSK YONETİMİNİN UYGULANDIĞI YERLER
• Soğutma kulesi
• Evaporatif kondenser
• Hastaneler
• Kaplıca havuzları
• Yüzme havuzu, spa havuzu
• Jeotermal su sistemleri
• Dekoratif fıskiyeler gibi insan yapısı su sistemleri

Talya Kimya ile Legionella risk yönetimi ve kontrol programının aşamaları
• Binanız ve soğutma sisteminiz Talya Kimya mühendisleri tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilir.
• Gerekli tüm noktalardan su ve biyolojik birikim örnekleri alınır.
• Çevresel mikrobiyoloji laboratuarlarında ISO 11731 standardı ile yapılan Legionella sayımı analizi yapılır.
• Analiz sonuçlarına göre düzeltici müdahaleleri esas alan önleyici bir kontrol programı belirlenir.
• Talya Kimya'nın soğutma suyu şartlandırma kimyasalları ve Legionella için özel olarak formüle edilmiş ürünleri kullanılarak su şartlandırma programı başlatılır.
• Sistemin sorunsuz, hedeflenen verimde ve hastalık riski oluşturmayacak şekilde çalışması sağlanır.
• Toplam canlı bakteri sayımı isteğe bağlı olarak özel labaratuvarlarda testleri yapılacaktır.
• Toplam koliform isteğe bağlı olarak özel labaratuvarlarda testleri yapılacaktır.
• Escheria koli isteğe bağlı olarak özel labaratuvarlarda testleri yapılacaktır.
• Pseudomonas aeurigonasa isteğe bağlı olarak özel labaratuvarlarda testleri yapılacaktır.

© 2024, Talya Kimya Havuz. Tüm Hakları Saklıdır.