Marin Kimyasalları


Sirkülasyon suyuna ihtiyaç duyan gemi sistemlerinde yaygın olarak deniz suyu kullanılmaktadır. Deniz suyu, tuzluluk oranı yüksek, içindeki biyolojik ortamdan dolayı kendine has bir yağlılık tabakası olan ve diğer iyon içeriği diğer sulardan farklılık gösteren bir sudur.

Bu nedenle deniz suyu kullanılan sistemlerin bakımı özel uzmanlık gerektirir. Talya Kimya kendi laboratuarlarında gemi sistemlerinin komple bakımı için özel kimyasalların üretimini yapmaktadır. Yakıt katkıları, hava kuleri, elektrik motor temizleyicileri, biyolojik temizleyiciler, kazan suyu ve evaporatör kimyasalları, yosun önleyiciler, tank, karbon, asit çimento temizleyicileri, soğutma suyu ve deniz suyu kimyasalları gerek duyulan alanlarda kullanılan dünya standartlarında ürünlerdir.

Yakıt Tankı Çamur önleyici kimyasallar
Yakıt Tankı Korozyon önleyici kimyasallar
Sistem Kontrol Biyolojik Korozyon önleyici kimyasallar

Gres Temizleyici Tank Temizleyici
Gren Önleyici Tank Temizleyici
Tank Temizlik Ürünleri Tank Temizleyici
Yağ Temizleyici Tank Temizleyici
Asidik Temizleyici Makina Dairesi Temizleyici
Karbon Temizleyici Makina Dairesi Temizleyici
Metal Kireç Tortu Temizleyici Makina Dairesi Temizleyici
Yüzey Parlatıcı Makina Dairesi Temizleyici
Pas Temizleyiciler Güverte Temizleyici
Yüzey Temizleyici Genel Amaçlı Temizleyiciler
Filtre Temizleyiciler Genel Amaçlı Temizleyiciler
El Temizlik Ürünleri Genel Amaçlı Temizleyiciler

Kazan Kimyasalları Düşük ve orta basınçlı buhar kazanlarında kışır, kireç önleyiciler
Oksijen Tutucu Oksijen bağlayıcı, korozyon önleyici
Kondens Kimyasalları Kazan Kimyasalı
Soğutma Kimyasalları Soğutma Suyu Kireç Korozyon Önleyiciler
Biositler Soğutma Suyu Kimyasalları
Evaporatör Şartlandırma Evaporatör KimyasallarıSirkülasyon suyuna ihtiyaç duyan gemi sistemlerinde yaygın olarak deniz suyu kullanılmaktadır. Deniz suyu, tuzluluk oranı yüksek, içindeki biyolojik ortamdan dolayı kendine has bir yağlılık tabakası olan ve diğer iyon içeriği diğer sulardan farklılık gösteren bir sudur.Bu nedenle deniz suyu kullanılan sistemlerin bakımı özel uzmanlık gerektirir. Talya Kimya kendi laboratuarlarında gemi sistemlerinin komple bakımı için özel kimyasalların üretimini yapmaktadır. Yakıt katkıları, hava kuleleri, elektrik motor temizleyicileri, biyolojik temizleyiciler, kazan suyu ve evaporatör kimyasalları, yosun önleyiciler, tank, karbon, asit çimento temizleyicileri, soğutma suyu ve deniz suyu kimyasalları gerek duyulan alanlarda kullanılan dünya standartlarında ürünlerdir.

Talya Kimya Marin Kimyasalları
Gemi makineleri ve sistemlerinin kendine has özellikleri vardır. Uzun süre seyirde ve açık denizde kalan gemilerin ısıtma-soğutma ve sintine sistemlerinde bir problem yaşanmaması gerekir.

• Desalinasyon
• Reverse Osmosis
• Su yumuşatma üniteleri için

Talya Kimya özel olarak üretim yapar ve burada oluşacak problemlerin giderilmesinde gereken programları uygular.

Talya Kimya kimlere hizmet verir?
Talya Kimya Marin Kimyasalları bir çok özel ihtiyaca cevap verebilecek şekilde formüle edilmiştir. Uzun yıllardır Marin Kimyasalalrı sektöründe hizmet veren bu iç birimimiz
• denizcilik acenteleri
• askeri ve özel tersaneler
• donanma üsleri
• ülkemizden transit geçen, ve limanlarımızda demirleyen yabancı bandıralı gemilere uzman kadrosu ve ürünleriyle hizmet vermektedir.


Gemilerde Kimyasallarla çözülmesi gereken problemler
→ Yosunlaşma
Deniz suyunun neden olduğu yosunlaşma özel marine biositleri ile giderilmektedir.
→ Yakıt kaynaklı sorunlar
Gemi makinelerinde ve sistemlerinde fuel oil ve dizel yakıtlarının yarattığı sorunlardır, özel kimyasallar ile giderilir.
→ Gemilerin atık deşarjı
Deniz kirliliğinin önlenmesi ve mevzuatların öngördüğü deniz suyu ve taşımacılığı kriterlerinin sağlanması için gemilerin atık deşarjının düzenlenmeleri gerekmektedir. Talya Kimya'nın sintine temizleyici ve deniz yüzeyine saçılan yaş boyar maddeleri temizleyen gemi kimyasalları bu amaca hizmet etmektedir.
→ Gemilerin metal ve boyalı yüz bakımı
Deniz suyu korozif ve deposiz yaratıcı karakteristiktedir. Uzun süre deniz suyu ile temas eden gemi yüzeylerinin bakımının yapılması gerekir.
Tersane havuzlarında bakıma alınan gemilerin ya da seyir halindeki gemilerin metal ve boyalı yüzey bakımları için Talya Kimya'nın ürettiği gemi kimyasalları bulunmaktadır. Pas giderici kimyasallar ve boya üzerine sürülen kaplama koruyucu kimyasallarda Talya Kimyanın ürün yelpazesinde yer almaktadır.

© 2022, Talya Kimya Havuz. Tüm Hakları Saklıdır.