Atık Su Kimyasalları

Kimyasal atık su arıtma sistemleri, inorganik yükü fazla olan endüstriyel atık suların arıtımında en yaygın kullanılan sistemlerdir. Bu sistemlerde endüstriyel nitelikli atık sulara, atık suyun kirlilik yüküne ve özelliğine göre yapılan jar testlerde belirlenen kimyasal maddeler eklenerek çeşitli tepkimelerin oluşması sağlanır. Bu sayede atık su içerisinde bulunan inorganik kirleticilerin çöktürülerek sudan uzaklaştırılması hedeflenir.

Kimyasal atık su arıtma sistemlerimizin kurulum esası, üretimden kaynaklanan atık suların debisi (miktarı) ve atık suyun sektör özelliklerine bağlıdır.

Uzman mühendis kadromuz tarafından bünyemizde bulunan laboratuvarımızda yapılan jar test sonuçlarına göre arıtma sisteminde kullanılacak kimyasallar belirlenerek formüle edilir ve arıtma talimatları hazırlanarak devreye alınır.

Kimyasal atık su arıtma sistemlerinde dengeleme havuzundaki su, önce Nötralizasyon Tankına alınarak ph'ı düzenlenecektir. Bu işlem ph metre ve dozaj pompası vasıtasıyla otomatik olarak yapılmaktadır. Nötralizasyon tankında ph'ı düzenlenen atık, flok oluşması sağlamak için Flokulasyon Tankına alınır. Flokulasyon Tankında askıda kalan maddelerin flok oluşturması sağlanır. Flokulasyon Tankında flok oluştuktan sonra su kimyasal durultucu tanka alınır. Kimyasal Durultucu Tankının dip kısmına çöken floklar dipte çamur birikintisi haline gelir. Oluşan çamur, çamur yoğunlaştırıcı tankına alınır, oradan da filtre press'e gönderilir. Çamur filtre press ve ekipmanları sayesinde kek haline getirilir. Kek haline gelen çamur poşetlenerek çamur bertaraf tesislerine gönderilir. Kimyasal Durultucu Tankının üzerinde biriken su şehir şebeke suyunun deşarj hattına verilir.

© 2024, Talya Kimya Havuz. Tüm Hakları Saklıdır.